truck light

Запазете товара си, като се пазите от чуждия

Виждайте по-добре и бъдете по-добре видими за другите с OSRAM. През деня функцията „габаритна светлина“ на нашите мултифункционални серии ще известява другите участници в движението за вашето присъствие. През нощта допълнителната функция за дълги светлини подобрява видимостта далеч напред, като същевременно предупреждава другите за вашето приближаване. Сега можете да направите камиона си още по-добре видим - както денем, така и нощем.

Модернизирайте автомобила си с нашите усъвършенствани LED насочени светлини. Независимо дали трябва да предупредите насрещния трафик или да осветите пътя при в много сериозна тъмнина, можете да подобрите видимостта с изключително висока оптична ефективност и хомогенни LED светлини от OSRAM.

Свържете се с OSRAM за допълнителна информация:

Указания за монтаж

Регулации за монтаж - регулация за къси и дълги светлини (ECE R112)

Почувствайте силата на OSRAM на пътя и извън него.

Съгласно регулация ECE R112 (регулация за късите и дългите светлини) светлините за къси/дълги трябва да бъдат инсталирани като чифт** от максимум 4 броя за леки автомобили и 6 за камиони - директно свързани. Всеки сертифициран фар за дълги светлини има референтен номер, изписан върху корпуса или "стъклото", който отговаря на канделите на източника на светлина. Можете да откриете този номер отляво или отдясно на знака за Е-маркировка. Съгласно ECE R112 сборът при фаровете за дългите светлини, монтирани на автомобила, не трябва да надвишава 100.

Няма специални регулации за монтаж по отношение на ширина и височина.

Указания за монтаж - габарит (ECE R7)

С оглед на регулация ECE R7 (= регулация за габаритни светлини) продуктите трябва да бъдат инсталирани като чифт*

Лек автомобил или камион трябва да има само 4 габаритни светлини**, които са свързани директно. Прилагат се специални указания за монтаж по отношение на ширина и височина. Вижте опаковката за продукта на OSRAM или листа с технически спецификации за допълнителна информация.

*може да се прилага локалното законодателство

**включително наличните фарове